Enkelhet

transport

Enkelhet

Att snabbt få information från emballaget med korrekt budskap när ny teknik används blir viktigare och viktigare.

Funktionell design

Ai teknik inom transport och leverans för e-handel och logistik ökar och detta ställer krav på förpackningarna. Tryckt detaljrikt budskap måste fungera för att kedjan skall fungera

Uppfyller kraven

Jobba nära med kunder för att säkerställa krav på förpackningar är vår vardag. Att kunna producera och leverera en komplett produkt som förenklar leveranser är det som gör oss stolta.