Livsmedelsförpackningar

livsmedel

Livsmedelsförpackningar

Livsmedel skall hålla en hög nivå, vi säkerställer detta i hela vår kedja så att kunden och konsumenten skall känna sig säkra och trygga med förpackningsmaterial från oss.

Grafisk design

Vi samarbetar nära med designbyråer och marknadsavdelningar så att färdig produkt med alla krav uppnås så att konsumenten känner sig nöjd med valet vid köp

Förpackningens funktioner

Att  enkelt kunna öppna en tät försegling är en del av produktsäkerheten. Vi samarbetar med partners för att ta fram nya  & miljövänliga funktionsbarriärer

Alltid nedbrytbart

Målet är att alltid hitta bästa & senaste lösningarna som spar på våra miljöresurser.