Ulrik Fauhlér, VD på Optipack gästar Wood Talk 21 April

Suget efter miljövänliga förpackningar är större än någonsin. På detta Wood Talk pratar vi om trenderna inom förpackningsindustrin och träffar några av företagen som driver den klimatsmarta utvecklingen.

Fiberbaserade förpackningar är en viktig möjliggörare i den miljövänliga och cirkulära ekonomin. På det här seminariet lägger vi fokus på livsmedelsförpackningarnas betydande roll för att minska matsvinn, öka återanvändning av resurser och förenkla materialåtervinning.

Länk till webinariet >

Vi har klarat 6400 dagar utan frånvaro

Vi har klarat 6400 dagar utan frånvaro p.g.a. av LTI (Lost Time Injury) på vår arbetsplats.
Utan engagemang och högt medvetande hade vi inte kommit dit. Vi tackade all personal för en mycket bra arbetsinsats och för ett utmärkt säkerhetstänkande med kaffe, en coronasäkrad smörgåstårta samt ett par hörselskydd med blåtand.
Säkerhet, hälsa och miljö har ett stort fokus hos oss. SUSA, riskanalyser, tillbudsrapportering, Toolbox Talk mm är en del av succén.
Vi accepterar inte osäkert beteende och det är aldrig värt att göra sig illa på arbetet.